0484/35.50.20
0484/35.50.20
S
p
r
i
n
k
g
a
s
t
e
l
e
n
E
d
d
i
e
1.De levering van een springkasteel is gratis indien we niet verder dan 15 km moeten rijden om het kasteel te plaatsen. 2.Woon of wil je een springkasteel op een plaats die verder is dan 15 km van bij ons vandaan dan vragen we hiervoor een transportver- goeding. 3.Deze transportvergoeding wordt op voorhand berekend en medege- deeld. 4.Hier is geen uitzondering en discussie over mogelijk.
5.Wij rekenen 0,375€/km aan, hou er echter rekening mee dat we 4x moeten rijden (1 keer om het te plaatsen, 1 keer terug naar huis, 1 keer om het terug op te ha- len en 1 keer terug naar huis) 6.Dus eigenlijk tellen we 1,5€/km. 7.Een klein voorbeeld : Persoon a wil springkasteel Disco in de Springkastelenstraat 6 te Springhoven(juist 20km van ons verwijderd) Berekening : 20 x 0,375 x 4 = 30€ of 20 km x 1,5€ = 30€ transportkosten. Totaal te betalen dan : Springkasteel disco 95€ + 30€ transportkost = 125€ + 50€ waarborg + eventueel kabelrol 5€ = totaal 180€ te voldoen ‘s morgens bij de leve- ring. ‘s Avonds krijg je je 50€ waarborg terug. Op je factuur staat dan 130€ betaald. 8.Heeft u vragen of opmerkingen hierover, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.
Levering
0484/35.50.20
0484/35.50.20
Springkastelen
Eddie
1.De levering van een springkasteel is gratis indien we niet verder dan 15 km moeten rijden om het kasteel te plaatsen. 2.Woon of wil je een springkasteel op een plaats die verder is dan 15 km van bij ons vandaan dan vragen we hiervoor een transportver- goeding. 3.Deze transportvergoeding wordt op voorhand berekend en medege- deeld. 4.Hier is geen uitzondering en discussie over mogelijk.
5.Wij rekenen 0,375€/km aan, hou er echter rekening mee dat we 4x moeten rijden (1 keer om het te plaatsen, 1 keer terug naar huis, 1 keer om het terug op te ha- len en 1 keer terug naar huis) 6.Dus eigenlijk tellen we 1,5€/km. 7.Een klein voorbeeld : Persoon a wil springkasteel Disco in de Springkastelenstraat 6 te Springhoven(juist 20km van ons verwijderd) Berekening : 20 x 0,375 x 4 = 30€ of 20 km x 1,5€ = 30€ transportkosten. Totaal te betalen dan : Springkasteel disco 95€ + 30€ transportkost = 125€ + 50€ waarborg + eventueel kabelrol 5€ = totaal 180€ te voldoen ‘s morgens bij de leve- ring. ‘s Avonds krijg je je 50€ waarborg terug. Op je factuur staat dan 130€ betaald. 8.Heeft u vragen of opmerkingen hierover, aarzel dan zeker niet om ons te contacteren.
Levering